SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

W związku akcją Sprzątania  Świata przypadającą w bieżącym roku w dniach 21-22-23 września, w szkole zostały zaproponowane i podjęte przez wychowanków działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się pod hasłem  Akcja-segregacja. Głównym celem było uświadomienie znaczenia segregacji śmieci dla recyklingu, podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i podjęcie prostych działań prowadzących  do wyrobienia nawyków proekologicznych. Wychowankowie chętnie uczestniczą w proponowanych działaniach. Największą  aktywność wykazują  w pracach na terenach zielonych oraz całorocznej zbiórce makulatury organizowanej  w  szkole. Od początku września uczniowie zebrali ok.160 kg tego surowca.

W bieżącym roku w ramach akcji Sprzątanie Świata- Polska 2018 nauczyciele i wychowawcy wraz z wychowankami podjęli szereg różnorodnych działań:

  • Odbyły się zajęcia o tematyce recyklingowej
  • Zakupiono i wprowadzono na terenie placówki pojemniki do segregacji plastiku i bioodpadów
  • Odbyła się zbiórka surowców wtórnych, zużytych baterii i elektrośmieci
  • Miała miejsce wycieczka na wystawę i zajęcia nt. up-cyclingu
  • Wychowankowie wraz z opiekunami porządkowali pomieszczenia magazynowe, cmentarz w Białołęce oraz tereny zielone placówki jak i poza nią-  parku miejskiego
  • Wychowankowie brali udział w zagospodarowaniu klombu zieleni i pracach pielęgnacyjnych przy roślinach

Pamiętajmy, że o środowisko naturalne dbamy cały rok a Sprzątanie Świata zaczynamy od najbliższego otoczenia .