ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS – 12/2019

W pierwszych dniach grudnia 2019 r. w ramach przedsięwzięć organizowanych w internacie naszej Placówki w zakresie profilaktyki prozdrowotnej przygotowaliśmy akcję poświęconą chorobie AIDS oraz osobom zmagającym się z nią. Przedsięwzięcie zorganizowaliśmy w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, który na całym świecie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1988 roku w dniu 1 grudnia. Stąd właśnie nasza akcja propagująca wiedzę dotyczącą tej choroby, którą przygotował kierownik internatu we współpracy z wychowawcami poszczególnych grup wychowawczych.

W ramach tej inicjatywy wychowankowie wszystkich grup wychowawczych otrzymali przygotowane materiały edukacyjne dotyczące problematyki HIV/AIDS. Była to broszura informacyjna z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat tego m.in. w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia, w jaki sposób przenosi się wirus, co należy robić i jak się zachowywać aby uniknąć zakażenia. W materiałach były także informacje gdzie można wykonać testy na nosicielstwo wirusa oraz gdzie szukać pomocy jeżeli podejrzewamy, że mogliśmy  się zarazić, jakie są objawy zarażenia i czy każdy zarażony wirusem choruje na AIDS. Wychowankowie poszczególnych grup wychowawczych zostali także zapoznani z tematem przez wychowawców podczas pogadanek tematycznych.  W ramach akcji wspólnie z wychowankiem kierownik internatu przygotował także ekspozycję edukacyjną dotyczącą szeroko rozumianej tematyki HIV / AIDS.