ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA W INTERNACIE ZPiSdN W GŁOGOWIE

W ramach zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, które na stałe wpisane są w plan pracy internatu, w maju 2019 roku podjęliśmy działania z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu.

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, który przypada 31 maja, kierownik internatu we współpracy z pielęgniarką Zakładu podjął działania o charakterze antynikotynowym. Celem przeprowadzonej akcji było przybliżenie wychowankom zagadnień dotyczących profilaktyki związanej z paleniem papierosów i promocja zdrowego stylu życia.

Kierownik internatu przygotował dla wychowanków – dla wszystkich grup wychowawczych – broszurę informacyjno-edukacyjną o tematyce antynikotynowej zachęcającą do niepalenia i przybliżającą wychowankom zagadnienia dotyczące profilaktyki związanej z paleniem papierosów. W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Bez Papierosa razem z pielęgniarką Zakładu przygotował także ekspozycję edukacyjną w internacie pod hasłem „Światowy Dzień Bez Papierosa – Nie zawsze wędzone trzyma dłużej. Nie pal! Nie truj!”, której celem było bardzo obrazowe i dosadne przedstawienie naszym podopiecznym szkodliwych skutków palenia. W tygodniu poprzedzającym w/w święto pielęgniarka na wszystkich grupach wychowawczych rozdała także ulotki o tematyce antynikotynowej zachęcające do niepalenia, które otrzymała z lokalnej stacji SANEPIDu i razem z wychowawcami przeprowadziła z wychowankami rozmowy tematyczne uwrażliwiając ich na temat szkodliwości palenia.