ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA W INTERNACIE ZPiSdN W GŁOGOWIE

Z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, który przypada 30 maja, w internacie naszej Placówki podjęte zostały działania o charakterze antynikotynowym. Celem  przeprowadzonej akcji  było przybliżenie wychowankom zagadnień dotyczących profilaktyki związanej z paleniem papierosów. Działania te wpisują się w plan pracy internatu, który uwzględnia zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

W dniu 29 maja br. z okazji obchodów Dnia bez papierosa pielęgniarka Zakładu we współpracy z kierownikiem internatu zorganizowali ekspozycję edukacyjną pod hasłem „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej. Nie pal! Nie truj!”. W budynku internatu, w rejonach wszystkich grup wychowawczych rozstawione zostały specjalne parawany i tablice zawierające materiały edukacyjne, których celem było bardzo obrazowe i dosadne przedstawienie naszym podopiecznym szkodliwych skutków palenia. Wychowankowie z wyeksponowanych materiałów dowiedzieli się  o szkodliwości palenia, o tym jakie skutki niesie palenie oraz jakie toksyczne związki chemiczne zawierają papierosy i dym tytoniowy. Z drugiej strony chłopcy mogli dowiedzieć się w jaki sposób można zerwać z nałogiem oraz gdzie szukać wsparcia i pomocy w przypadku chęci rzucenia palenia.

W tym dniu pielęgniarka na wszystkich grupach wychowawczych rozdała także broszury informacyjno-edukacyjne o tematyce antynikotynowej zachęcające do niepalenia, a wychowawcy w tym okresie przeprowadzili z wychowankami rozmowy tematyczne uwrażliwiając ich na temat szkodliwości palenia.