ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA – 21.11.2019

W drugiej połowie listopada br. , w ramach przedsięwzięć organizowanych w internacie naszej Placówki w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kierownik internatu we współpracy z pielęgniarką Zakładu przygotował cykliczną już akcję z zakresu profilaktyki antynikotynowej. Była to akcja promująca zdrowy tryb życia wolny od nałogu tytoniowego i zachęcająca do rzucania palenia. Przedsięwzięcie zorganizowaliśmy w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, który na całym świecie przypada w trzeci czwartek listopada i ma już ponad 30-letnią tradycję.

W ramach tej inicjatywy przygotowaliśmy montaż edukacyjny dotyczący szkodliwości palenia. Były plakaty obrazujące skutki zdrowotne nałogu tytoniowego oraz materiały edukacyjne o sposobach rzucania palenia. W tygodniu poprzedzającym światowy dzień rzucania palenia zachęcaliśmy szczególnie mocno wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Zorganizowane zostało także spotkanie wychowanków wszystkich grup internatu z pracownikiem głogowskiego sanepidu podczas którego chłopcy zostali zapoznani z zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej tematyki anty-nikotynowej. W drugiej części spotkania nasz gość, Pani z sanepidu, przebadała chętnych chłopców na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu i na tej podstawie określiła stopień uzależnienia. Wychowankowie bardzo chętnie wzięli udział w tym badaniu. Cieszy fakt, że podobnie jak i w ubiegłym roku, żadnemu z przebadanych chłopców nie wyszedł wynik wskazujący na duże uzależnienie.

Celem całej akcji było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych u wychowanków i promowanie mody na niepalenie.