Światowy Dzień Rzucania Palenia

16 listopada 2017 r. przypadał kolejny Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji w szkole i internacie zakładu została przygotowana akcja informacyjna dotycząca zdrowotnych skutków przyczynowo związanych z paleniem tytoniu . Na godzinach z wychowawcą klasy i pogadankach przeprowadzonych przez panią pielęgniarkę wychowankowie zostali poinformowani o konsekwencjach tego nałogu  i korzyściach płynących z rzucenia palenia. Na gazetce szkolnej i stojakach w internacie pojawiły się hasła i plakaty promujące życie bez tytoniu.

W piątek 24 listopada pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie pani mgr  Barbara Szlendak przeprowadziła wśród wychowanków placówki pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Był też pokaz z pomocą lalki do demonstracji szkodliwości palenia – zaciągnięty dym papierosowy osadzał się na szklanej rurce wewnątrz lalki, dzięki czemu można było pokazać ile substancji smolistych przedostaje się do wnętrza płuc po wypaleniu jednego papierosa.