Światowy Dzień Walki Z AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Na całym świecie prawie 37 mln ludzi jest zakażonych wirusem HIV. W Europie w ostatnich 10 latach tempo, w jakim rejestrowane są rocznie nowe przypadki infekcji tym patogenem zwiększyło się o połowę. To epidemia, o której wciąż ciężko rozmawiać, a chorzy cały czas spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i strachem.

Dlatego  tego dnia w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty mające na celu pogłębić świadomość wychowanków w tym zakresie . Pani mgr  Barbara Szlendak – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie zaprezentowała dwa filmy edukacyjne. Pani pielęgniarka przeprowadziła na grupach wychowawczych a nauczyciele na zajęciach szkolnych pogadanki : Jak dochodzi do zakażenia? Kiedy można się zakazić? Jak i gdzie sprawdzić nosicielstwo? Jak żyć z hiv?

Na gazetce szkolnej chłopcy mogli zobaczyć najnowsze statystyki dotyczące zakażeń wirusem HIV w Polsce i na świecie, zachorowalności na ADIS oraz poznać instytucje niosące pomoc zakażonym i chorym.