Szkoła

Historia szkoły związana jest z historią zakładu, który istnieje od 1954 roku.
Obecnie szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym  bloku  na terenie zakładu i przynależy do kompleksu  budynków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.
W szkole funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 4 w Głogowie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Głogowie.

Dyrektorem jest Jarosław Komisarek.
W szkole pracuje 5 nauczycieli.

Zajęcia  odbywają się w 5 pracowniach przedmiotowych: matematycznej, biologiczno-chemiczno-plastyczno-muzycznej, informatycznej, języka polskiego, języków obcych oraz historycznej. Szkoła posiada również bibliotekę . Zajęcia wychowania fizycznego oraz  sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej znajdującej się w osobnym budynku.

W szkole działają kółka zainteresowań tworzone corocznie w zależności od potrzeb wychowanków.