SZKOLNY DZIEŃ BEZ AGRESJI I PRZEMOCY

Dzień 02 grudnia 2020 r. w naszej szkole został ogłoszony Szkolnym Dniem bez Przemocy i Agresji. Zamiast tradycyjnych lekcji podjętych zostało z udziałem uczniów klas szkoły podstawowej i szkoły branżowej szereg ciekawych działań:

  1. Pogadanki i dyskusje nt przemocy i agresji oraz sposobów ich zastępowania- oglądanie i omawianie z udziałem pedagogów  ZPiSdN filmu nt przemocy w rodzinie pt ”Historia Jaśka”.
  2. Konkurs na hasło dnia promujące życie bez przemocy i agresji.
  3. Konkurs na najbardziej aktywnego i zaangażowanego w zajęcia ucznia szkoły.
  4. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi –sportowcami ( spotkanie pt „ Sport zamiast agresji”)
  5. Zajęcia wychowawczo-edukacyjne gry dydaktyczne, zabawy oraz  zajęcia sportowe i kulinarne („Upiec złość”) jako przykład rozwijania zainteresowań i alternatywa dla zachowań niewłaściwych.   

         Wychowankowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych przez nauczycieli i zespół diagnostyczno-korekcyjny zajęciach, wypowiadali się  nt agresji i przemocy oraz sposobów ich eliminowania/zastępowania, uczestniczyli w pogadankach i ćwiczeniach zastępowania złości. Na koniec dnia wśród uczniów została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, w której:

  • wychowankowie jako korzyści z zajęć wskazują poznanie sposobów radzenia sobie z agresją i pogłębienie wiedzy o agresji i jej skutkach
  • wielu twierdzi, że zajęcia sportowe są skutecznym sposobem rozładowania złych emocji
  • wychowankowie rozróżniają rodzaje agresji i podają przykłady zachowań agresywnych

 Szkolnym Dniem bez Przemocy i Agresji chcemy zaakcentować, że nie ma przyzwolenia w naszej placówce na tego typu zachowania oraz pokazać jak należy opanować negatywne emocje, aby zapobiec aktom agresji. Agresja i przemoc nie rozwiązuje problemów, przeciwnie – rodzi je i potęguje. Zainteresowania i hobby są jednym z wielu sposobów pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, zastępowania złości  i przetrwania czasami trudnych i długich dni w  ZPiSdN. 

W ciągu dnia wielu wychowanków uczestniczyło w zajęciach kulinarnych, podczas których przygotowali smakowite  kanapki i pyszne ciasta. Podsumowaniem Szkolnego Dnia bez Agresji i Przemocy było  wręczenie dyplomów dla wyróżniających się uczniów oraz wspólny dla wszystkich poczęstunek.