SZKOLNY DZIEŃ BEZ AGRESJI I PRZEMOCY

Nowy rok szkolny  2018/2019 rozpoczęliśmy  pod hasłem Akcja- Motywacja. Bądź aktywny – NIE agresywny! W dniu 25 września ogłoszono Szkolny Dzień bez Agresji i Przemocy, w którym akcentujemy niszczący i zły wymiar tych zjawisk i zachęcamy wychowanków do zastępowania agresji zachowaniami i działaniami pożytecznymi i społecznie akceptowanymi. Zajęcia lekcyjne były nietypowe, urozmaicone o tematykę motywacji,  rozwijania zainteresowań oraz zastępowania agresji.

W ramach Szkolnego Dnia bez Agresji i Przemocy podjętych zostało z udziałem uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej I stopnia szereg ciekawych działań:

  • Zajęcia z pedagogami i psychologami z zespołu diagnostycznego i diagnostyczno – korekcyjnego placówki nt agresji, przemocy  i jej negatywnych skutków oraz konstruktywnych sposobów ich zastępowania
  • Oglądanie i omawianie z nauczycielem polonistą filmów edukacyjnych i profilaktycznych- na podobieństwo DKF
  • Konkurs plastyczny promujący życie bez agresji pt. STOP wulgaryzmom
  • Konkurs na najbardziej aktywnych uczniów szkoły
  • Spotkania i zajęcia z zaproszonymi gośćmi:
  • instruktorką jogi
  • mistrzem świata i trenerem kickboxingu
  • instruktorem tańca break dance
  • trenerką fitness – combat, tabaty

Na koniec zajęć  wśród wszystkich obecnych uczniów (23 ankietowanych) została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna nt Szkolnego Dnia bez Agresji i Przemocy i zagadnień z nim związanych.

Szkolnym Dniem bez Agresji i Przemocy chcemy zaakcentować oraz dać jasny przekaz wychowankom,  że agresja jest zła i  nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania oraz pokazać jak należy opanować negatywne emocje, aby nie doszło do zachowań przemocowych  i agresywnych. Agresja nie rozwiązuje problemów, przeciwnie – rodzi i potęguje agresję. Zainteresowania i hobby  są jednym z wielu sposobów pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, zastępowania złości  i przetrwania czasami trudnych i długich dni w  ZPiSdN.