SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY I AGRESJI

W nawiązaniu do obchodzonych w listopadzie: Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (19 XI)  oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 XI) w naszej szkole 30 X 2019r. został zorganizowany Szkolny Dzień bez Przemocy i Agresji. Zajęcia lekcyjne były urozmaicone o tematykę rozwijania zainteresowań oraz z zakresu zastępowania agresji. W ramach Szkolnego Dnia bez Przemocy i Agresji podjętych zostało z udziałem uczniów klas szkoły podstawowej i szkoły branżowej szereg ciekawych działań:

  • Pogadanki i dyskusje nt przemocy i agresji oraz sposobów ich zastępowania- oglądanie i omawianie z udziałem pedagogów i psychologów ZPiSdN filmu nt cyberprzemocy pt ”Na zawsze”
  • Konkurs na hasło dnia promujące życie bez przemocy i agresji
  • Konkurs na najbardziej kulturalnego ucznia szkoły
  • Konkurs na najbardziej aktywnego i zaangażowanego ucznia szkoły
  • Spotkanie z zaproszonymi gośćmi –sportowcami ( spotkanie pt „ Sport zamiast agresji”) oraz prelegentką Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (zajęcia pt „Stereotypy i uprzedzenia przyczyną przemocy rówieśniczej”)
  • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, gry dydaktyczne, zabawy oraz zajęcia sportowe i kulinarne („Upiec złość”) jako przykład rozwijania zainteresowań i alternatywa dla zachowań niewłaściwych

Wychowankowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych przez nauczycieli  i zespół diagnostyczno-korekcyjny zajęciach, wypowiadali się  nt agresji i przemocy oraz sposobów ich eliminowania, uczestniczyli w pogadankach i ćwiczeniach zastępowania złości. Ciekawym ćwiczeniem była zaproponowana przez pedagoga i psychologa SdN gra o problemach komunikacji pt ” Wioska DA-DU”.  Na koniec dnia wśród uczniów została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, w której 21 z 23 ankietowanych wypowiedziało się, że takie dni powinny być organizowane częściej. Od rana wielu wychowanków uczestniczyło w zajęciach kulinarnych, podczas których przygotowali smakowite zdrowe kanapki i pyszne ciasta.

Podsumowaniem Szkolnego Dnia bez Agresji i Przemocy było wręczenie przez dyrektora szkoły dyplomów i skromnych upominków dla wyróżniających się uczniów oraz wspólny dla wszystkich poczęstunek.

Szkolnym Dniem bez Przemocy i Agresji chcemy zaakcentować fakt, że nie ma przyzwolenia w naszej placówce na tego typu zachowania oraz pokazać jak należy opanować negatywne emocje, aby nie doszło do aktów agresji. Agresja i przemoc nie rozwiązuje problemów, przeciwnie – rodzi je i potęguje. Zainteresowania i hobby są jednym z wielu sposobów pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, zastępowania złości  i przetrwania czasami trudnych i długich dni w  ZPiSdN.