,,TWOJE PIENIĄDZE” – PROGRAM: BANKOWCY DLA EDUKACJI FINANSOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ,, BAKCYL”

Po raz pierwszy w ZPiSdN w Głogowie przeprowadzono spotkanie edukacyjne poświęcone finansom. Zajęcia prowadziła wolontariuszka  Wanda Draczyńska  w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. W spotkaniu uczestniczyły klasy: II i III gimnazjum.

Temat: Twoje pieniądze 

Lekcja uczyła podstawowych zasad  prawidłowego budżetowania, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych. Wprowadziła  uczniów w świat codziennych finansów osobistych, ponieważ zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas. Warto więc  wiedzieć, skąd biorą się nasze pieniądze (dochód) i na co je wydajemy (wydatki).

Cele edukacyjne:

Uczniowie potrafią:

 • rozpoznać, jaki duży wpływ na finanse mają codzienne decyzje,
 • rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu,
 • rozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, jakie płyną z systematycznego oszczędzania,
 • rozumieć potrzebę tworzenia funduszu bezpieczeństwa na tzw. czarną godzinę,
 • mieć świadomość ryzyka związanego z inwestycjami oraz konieczną ostrożność w stosunku do ofert podejrzanych.

Główne zagadnienia:

 • krótkie wyjaśnienie, na przykładach, znaczenia dobrego zarządzania finansami  osobistymi,
 • przedstawienie, czym są dochody/wpływy,
 • opis, czym są wydatki/koszty i ich podział na stałe opłaty stałe, zmienne oraz opcjonalne,
 • wyjaśnienie pojęć nadwyżki i deficytu w budżecie, z pokazaniem ich zalet i zagrożeń,
 • wyjaśnienie pojęcia  funduszu bezpieczeństwa: definicja, zastosowanie i rekomendacje,
 • uświadomienie naciągaczy i piramid finansowych,
 • wskazanie źródeł  informacji dla bezpieczeństwa korzystania z produktów finansowych.