Udział w IV Turnieju Strzeleckim im. Romualda Traugutta

W dniu 10 lutego br. wychowankowie naszego Zakładu pod opieką wychowawców internatu wzięli udział w Turnieju Strzeleckim z karabinka pneumatycznego. Turniej zorganizowany został  przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, z którym internat naszej Placówki ściśle współpracuje od kilku lat. Była to już IV edycja tego corocznego przedsięwzięcia, tym razem pod tytułem: IV Turniej im. Romualda Traugutta w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dla uczniów szkół średnich czyli… Młodzież w hołdzie POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM!

Zawody organizowane były w ramach uroczystości 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i rozgrywane były dla szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów to jedne z największych i najbardziej prestiżowych zawodów strzeleckich dla młodzieży w całym zagłębiu miedziowym. To impreza, która już na stałe wpisała się w sportowo-patriotyczny „krajobraz” Głogowa. Rywalizacja i świetna zabawa, edukacja historyczna i cenne nagrody oraz profesjonalnie przeprowadzone zawody to właśnie wszystko to, co nasi wychowankowie mieli okazję przeżyć i zaobserwować podczas tegorocznego Turnieju na strzelnicy LOK w Głogowie.

Udział w Turnieju zakończyliśmy sukcesem. Nasi wychowankowie w kategorii szkół gimnazjalnych zajęli odpowiednio drugie oraz trzecie miejsce. Na podium stanęli Dominik D. (II miejsce) i Dawid K. (III miejsce). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wyjście poza teren Placówki to także sprawdzian dobrego zachowania i umiejętności odnalezienia się w nowej sytuacji, który uczestniczący w imprezie wychowankowie zdali celująco. Tuż po powrocie z Turnieju wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach i pytali o termin oraz miejsce kolejnego wyjścia.