Udział w V Turnieju Strzeleckim im. Romualda Traugutta.

W dniu 19 stycznia br. wychowankowie naszego Zakładu pod opieką wychowawców internatu wzięli udział w Turnieju Strzeleckim z karabinka pneumatycznego. Turniej zorganizowany został  przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, z którym internat naszej Placówki ściśle współpracuje od kilku lat. Była to już V edycja tego corocznego przedsięwzięcia. Zawody organizowane były w ramach uroczystości 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i rozgrywane były dla szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów to impreza, która już na stałe wpisała się w sportowo-patriotyczny „krajobraz” Głogowa. To jedne z największych i najbardziej prestiżowych zawodów strzeleckich dla młodzieży w całym zagłębiu miedziowym. Tym bardziej cieszy fakt, że nasi wychowankowie już kolejny raz mogą brać udział w tym przedsięwzięciu.

Udział wychowanków w tym corocznym Turnieju ma na celu kształtowanie u nich postaw patriotycznych przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji związanych z bezpośrednimi kontaktami z rówieśnikami spoza Placówki. Nasi podopieczni mieli możliwość kontaktu z rówieśnikami ze szkół głogowskich, w tym klasy mundurowej z zespołu szkół im. Jana Wyżykowskiego. Z zainteresowaniem wymieniali informacje o swoich szkołach oraz dowiadywali się o perspektywy po ukończeniu takich profilowanych klas.

Wyjście poza teren Placówki to jak zawsze sprawdzian dobrego zachowania i umiejętności odnalezienia się w nowej sytuacji, który uczestniczący w imprezie chłopcy zdali bardzo dobrze.