Udział w VI Turnieju Strzeleckim im. Romualda Traugutta zorganizowanym w hołdzie Powstańcom Styczniowym!

W dniu 1 lutego br. wychowankowie naszego Zakładu pod opieką wychowawców internatu wzięli udział w Turnieju Strzeleckim z karabinka pneumatycznego. Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, z którym internat naszej Placówki ściśle współpracuje już od kilku lat. Była to już VI edycja tego corocznego przedsięwzięcia, w którym zawsze bierzemy udział. Zawody organizowane były w ramach uroczystości 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów to impreza już na stałe wpisana w sportowo-patriotyczny „krajobraz” Głogowa. To największy i najbardziej prestiżowy Turniej Strzelecki dla amatorów w całym zagłębiu miedziowym! Tym bardziej cieszy fakt, że nasi wychowankowie już kolejny raz mogą brać udział w tym przedsięwzięciu.

Przed zawodami wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy i wspomnieliśmy Powstańców Styczniowych.  Obyła się także prelekcja na temat Powstania Styczniowego oraz zaprezentowany został krótki film dokumentalny o styczniowych wydarzeniach w 1863 roku. Sędzia oraz organizatorzy zawodów przeprowadzili natomiast szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną oraz omówili zasady turnieju.

Celem naszego udziału w Turnieju było jak zawsze wyposażenie wychowanków w podstawową wiedzę historyczną na temat Powstania Styczniowego i jego bohaterów oraz kształtowanie patriotycznych postaw poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat Powstania Styczniowego. Udział wychowanków w tym corocznym Turnieju ma na celu kształtowanie u nich postaw patriotycznych przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji związanych z bezpośrednimi kontaktami z rówieśnikami spoza Placówki. Nasi podopieczni podczas tej imprezy mieli możliwość kontaktu z rówieśnikami z wielu szkół głogowskich. Wyjście poza teren Placówki jak zawsze było także sprawdzianem dobrego zachowania i umiejętności odnalezienia się w nowej sytuacji, który uczestniczący w imprezie chłopcy zdali bardzo dobrze.