Udział ZPiSdN w międzyresortowej konferencji

Dnia 12 kwietnia 2019 roku  przedstawiciele Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Głogowie uczestniczyli w międzyresortowej konferencji „Wiele płaszczyzn oddziaływań – jedna płaszczyzna współpracy w aspekcie osób stosujących przemoc w rodzinie” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Podczas konferencji, której odbiorcami byli sędziowie, kuratorzy zawodowi, społeczni, pedagodzy
i pracownicy socjalni, wykłady prowadzili przedstawiciele takich instytucji, jak Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Komenda Powiatowej Policji w Głogowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Zakład Karny w Głogowie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowie. Z ramienia Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich wykład poprowadził dyrektor placówki pan Marian Chudziński oraz psycholog Schroniska dla Nieletnich Katarzyna Hanke. Nasi prelegenci przedstawili zebranym „Nowe nurty w resocjalizacji nieletnich oparte na Porozumieniu Bez Przemocy w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie”. Ponadto pani Katarzyna Hanke po części teoretycznej konferencji przeprowadziła warsztaty z zakresu Porozumienia Bez Przemocy. Temat podjęty przez prelegentów był szeroko dyskutowany również
w kuluarach, podczas przerw miedzy wykładami, co świadczy o dużym zainteresowaniu i gotowości do poszukiwań rozwiązań w celu zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład przedstawicieli naszej placówki oraz warsztaty na temat Porozumienia Bez Przemocy.