VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN SZLAKIEM PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH

W dniu 15 września 2018r. odbyła się 6 Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn szlakiem pierwszych męczenników polskich. Po raz pierwszy w tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli wychowankowie naszej Placówki pod opieką organizatorów wyjazdu tj. księdza i wychowawcy internatu. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa św. Augustyna: “Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.
Wraz ze wszystkimi uczestnikami pielgrzymki zgromadziliśmy się najpierw przy kościele we wsi Święty Wojciech, gdzie zginęli święci męczennicy.
Uroczystości rozpoczęły się „Jutrznią ku czci Męczenników”. Było wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, a także poświęcenie jako odwołanie się do sakramentu chrztu. Po wspólnej modlitwie przemaszerowaliśmy w procesji z Relikwiarzem do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu. Tam ks. Ryszard Stankiewicz wygłosił katechezę na temat wyzwań stojących przed współczesnym mężczyzną. Następnie o godz.13:00 biskup Paweł Socha odprawił mszę św. dla uczestników pielgrzymki, podczas której chętni mieli możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Uroczystość pielgrzymkowa zakończyła się wspólnym posiłkiem. Pielgrzymkę Mężczyzn zorganizował Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze we współpracy z Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.
Cały wyjazd przebiegł w bardzo spokojnej i podniosłej atmosferze, a uczestniczący w nim wychowankowie byli pod dużym wrażeniem całego przedsięwzięcia.
Wyjście poza teren Placówki było także jak zawsze sprawdzianem dobrego zachowania naszych podopiecznych i umiejętności odnalezienia się w nowych dla nich sytuacjach – Wychowankowie zdali ten sprawdzian celująco.