VII Głogowski Konkurs Kaligrafii

W grudniu 2018 r. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie ogłosiło rozpoczęcie VII Głogowskiego Konkursu Kaligrafii.

Celem konkursu było:

– propagowanie idei pięknego pisania,

– rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych,

– uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania,

– ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki,

– zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa.

Zadaniem uczniów było:

1. Napisać na kartce tekst związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Wykonać własny inicjał.

Prace konkursowe wykonało 6 wychowanków naszej placówki.

W dniu 17 grudnia 2018 r. w głogowskim muzeum odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Trzecie miejsce zajął wychowanek Dawid , który otrzymał nagrody rzeczowe, w tym m.in. zestaw do kaligrafii.

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie wraz z piórem.