Wakacyjna wycieczka w ramach głogowskiej akcji LATO W TWIERZDY GŁOGÓW 2020

W ramach wakacyjnego planu pracy internatu, który przewiduje organizowanie wycieczek edukacyjnych czy kulturoznawczych oraz innych zajęć poza Placówką mających na celu rozwijanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym i kształtowanie u wychowanków umiejętności odnalezienia się w nowych dla nich sytuacjach, w lipcu br. zorganizowaliśmy wycieczkę w ramach Akcji Lato w Twierdzy Głogów.

Była to już XIII edycja lokalnej głogowskiej imprezy organizowanej corocznie pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa oraz Dowódcę 4. Batalionu Inżynieryjnego, która ma na celu zapoznawanie mieszkańców i turystów z naszym miastem i jego tajemnicami.

W ramach tegorocznej akcji mieliśmy okazję zwiedzenia najciekawszych historycznie miejsc miasta. Wraz z innymi uczestnikami imprezy zdobyliśmy głogowskie wieże w Kolegiacie, w Muzeum Archeologiczno Historycznym i w Ratuszu. Poza w/w wieżami udostępniono nam także zwiedzanie wnętrza Kolegiaty, wystawy znalezisk średniowiecznych w Muzeum oraz Sukiennice znajdujące się w okolicach Ratusza. Poza tym w trakcie zwiedzania mieliśmy także możliwość zobaczenia Biblioteki Świętego Pielgrzyma Jana Pawła II i Pomnik Dzieci Głogowskich. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki wzbudziła wysokość odwiedzonych punktów widokowych i krajobraz na otaczające miasto jaki mieliśmy okazję podziwiać z wież z Ratusza oraz z Kolegiaty.

Założone przed wycieczką cele tj. m.in. rozbudzanie wśród wychowanków zainteresowań historią Głogowa oraz kształtowanie nawyków kultury osobistej w środowisku otwartym zostały osiągnięte, a wychowankowie zadowoleni z tak spędzonego dnia wrócili do Placówki.