WAKACYJNY INTERNATOWY KONKURS HISTORYCZNY: „DZIEJE POLAKÓW I HISTORII POLSKI”

W obecnym świecie, w którym relatywizuje się wiele pozytywnych wartości, rozwijanie w młodym pokoleniu miłości do Ojczyzny jest bardzo ważnym elementem kształtowania jego osobowości. Mając powyższe na uwadze, w ramach internatowych zajęć Koła Turystyczno – Historycznego, przeprowadziliśmy wakacyjny konkurs historyczny „Dzieje Polaków i historii Polski”.

 

Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim promowanie idei wolności i suwerenności Polski oraz uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

 

Konkurs zorganizowaliśmy w ramach działań internatu mających na celu kształtowanie u wychowanków świadomości i postaw patriotycznych oraz pogłębianie ich wiedzy historycznej. Termin przeprowadzenia konkursu także nie był przypadkowy. Konkurs zorganizowaliśmy przed 1szym sierpnia br. w ramach działań internatu mających na celu uczczenie 76. rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

W imprezie uczestniczyli niemal wszyscy wychowankowie aktualnie przebywający w placówce.   Rywalizacja była bardzo zacięta, a świadczy o tym bardzo wysoki wynik końcowy konkursu.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!