Wakacyjny Turniej w Siatkonogę – 2019

Dbając o właściwy rozwój psychofizyczny wychowanków należy zapewnić im odpowiednią dozę ruchu połączoną z równowagą psychiczną. Angażowanie wychowanków w zajęcia sportowe o jasno określonych regułach i co ważne ich egzekwowanie, sprzyja stabilizacji i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze podczas tegorocznych wakacji w internacie naszej Placówki zorganizowaliśmy WAKACYJNY TURNIEJ W SIATKONOGĘ. W rozgrywkach wzięli udział wychowankowie z trzech grup wychowawczych. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami i stosowali się do nich podczas rozgrywek.

Turniej w siatkonogę miał na celu zmobilizowanie do wysiłku fizycznego wychowanków przebywających podczas wakacji w Placówce, eliminowanie napięć emocjonalnych właśnie poprzez aktywność fizyczną oraz promowanie idei „sport to zdrowie” i „fair play”. Duży nacisk podczas turnieju położono również na kształtowanie właściwych relacji wewnątrz grupy.

Wszyscy wychowankowie biorący udział w imprezie byli bardzo zdyscyplinowani, przestrzegali obowiązujących przepisów gry i bawili się przy tym znakomicie. Pierwsze miejsce zajęła grupa 1 w składzie: Mateusz K., Dominik D. i Szymon P.

Uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!