Warsztaty dla wychowanków z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 1/2020

W drugiej połowie stycznia br. w ramach współpracy internatu naszej Placówki ze szkołą dwóch wychowawców internatu przeprowadziło szkolenie dla wychowanków z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziliśmy w klasie 7. Wychowankowie zostali zapoznani z procedurami jakie obowiązują przed i w trakcie udzielania pomocy poszkodowanemu, a po zapoznaniu się z teorią chłopcy przystąpili do warsztatów praktycznych. Podczas praktyki nasi podopieczni mieli okazję doskonalić swoje umiejętności przeprowadzania resuscytacji. Mieli także możliwość przećwiczyć używanie defibrylatora AED. Wszystkie ćwiczenia prowadzone były z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu zakupionego przez naszą Placówkę.

Dzięki przeprowadzaniu takich szkoleń wychowankowie uzyskują nowe kompetencje/umiejętności. Uczą się udzielania pierwszej pomocy, ale co wydaje się równie ważne, rośnie ich świadomość społeczna i wrażliwość na ludzkie dramaty.

Szkolenie przeprowadziło dwóch wychowawców internatu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Wychowawcy uzyskali tytuł „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskali najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który jest dostępny dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Cieszy fakt, że swoją wiedzą dzielą się z naszymi wychowankami.