WARSZTATY PLASTYCZNE POŚWIĘCONE NAUCE HAFTU FLORENCKIEGO

W dniu 11.04.2018 trzech wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie miała możliwość wziąć udział w organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowie, warsztatach plastycznych poświęconych nauce haftu florenckiego. Prowadzącą zajęcia była p. Anna Baranowicz, przedstawicielka fabryki nici ,,Ariadna” z Łodzi.

Wprowadzając uczestników do zajęć, Pani Anna skupiła się na zapoznaniu wszystkich z terminologią powiązaną z haftem florenckim. Było to nieodzownym elementem nauki, gdyż stanowiło podwaliny do dalszej pracy z tą techniką. Omówiono również rys historyczny stosowanej techniki. Organizatorem wyjścia na zajęcia był wychowawca Tomasz Jankowski.