WOLONTARIAT, INTEGRACJA, ARTETERAPIA

Program arteterapeutyczny „Tworzymy razem” realizowany jest wspólnie z  filią Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Perseusza 7. Adresowany jest do naszych wychowanków oraz uczniów ZPSW; Szkoły Podstawowej nr 5, oddziałów Gimnazjum nr 8 , Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz dzieci w Oddziale Przedszkolnym.

Założeniem Programu jest rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz dzieci i młodzieży pod względem artystycznym oraz zdobycie umiejętności wzajemnego nawiązywania kontaktów interpersonalnych podczas wspólnych zajęć arteterapeutycznych (z wykorzystaniem technik plastycznych i muzyki). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu na terenie szkoły specjalnej i 2-3 razy w roku w naszej placówce. Program realizowany jest od roku 2014/2015.

W dniu 11 stycznia w zajęciach udział brali wychowankowie – wolontariusze: Dominik, Damian, Mateusz i Artur.