Wycieczka do JUMP PLANET w Głogowie.

Wychowankowie naszej Placówki pod opieką wychowawcy internatu wzięli udział w wycieczce do parku trampolin w Głogowie – JUMP PLANET. Wycieczka odbyła się w ramach założonego kalendarza przedsięwzięć umożliwiających chłopcom kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. W pracy z wychowankami naszej Placówki ważne jest bowiem, aby zapewnić systematyczny kontakt ze środowiskiem otwartym, podczas którego możliwe jest wskazywanie wychowankom prawidłowych zachowań i postaw oraz konieczności stosowania się do obowiązujących norm czy reguł. Wycieczka miała także na celu zmobilizowanie wychowanków do wysiłku fizycznego w ramach zajęć o charakterze sportowym, które także są bardzo ważnym aspektem pracy internatu i służą propagowaniu aktywności ruchowej jako skutecznej metody aktywizacji i wykorzystania pozytywnej energii oraz rozładowywania napięć emocjonalnych.

Dzięki trampolinom oraz innym atrakcjom, z których mogliśmy skorzystać, wychowankowie mieli możliwość rozwinąć swoją sprawność oraz koordynację ruchową. Rozładowali drzemiące w nich pokłady energii i przeżyli świetną zabawę.