WYCIECZKA DO LASU W RAMACH DZIAŁAJĄCEGO W INTERNACIE PROGRAMU „OŻYWIĆ POLA”

W dniu 20 października 2017 r. odbyła się wycieczka do lasu leżącego na terenie Nadleśnictwa Sława, w pobliżu miejscowości Grochowice. W wycieczce uczestniczyli wychowankowie pod opieką wychowawcy internatu.

Celem wycieczki było wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego połączone z nauką rozpoznawania tropów i śladów zwierząt. Wychowankowie poznali aktywne i pasywne formy ochrony przyrody i zapoznani zostali z budową oraz zastosowaniem urządzeń łowieckich takich jak paśnik, lizawka czy pas zaporowy.

W ramach aktywnych form ochrony przyrody wzięliśmy czynny udział w naprawie paśnika służącego do zimowego dokarmiania zwierzyny oraz w wykładaniu karmy dla zwierzyny na pasach zaporowych w celu ochrony pól przed szkodami rolniczymi wyrządzanymi przez zwierzynę. Po skończeniu prac wychowankowie mieli możliwości obejrzenia kwatery myśliwskiej w miejscowości Strzeszków, a następnie wraz z myśliwymi wzięli udział we wspólnym posiłku przy ognisku.

Podczas wycieczki wychowankowie wykazali się wysokim zdyscyplinowaniem. Wszelkie czynności wykonywali bardzo starannie i z dużym zapałem. Po powrocie do internatu wszyscy chętnie dzielili się wrażeniami ze swoimi rówieśnikami oraz zgłaszali chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego typu.