WYCIECZKA DO MIEJSCOWOŚCI NOWA JABŁONNA – KOMPLEKSU LEŚNEGO W REJONIE GAWORZYC

W dniu 03.10.2017 r. czterech wychowanków zakładu wzięło udział w wycieczce do kompleksu leśnego  w rejonie  Gaworzyc.

Głównym celem wyjazdu było rozwijanie u chłopców postaw proekologicznych oraz propagowanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Zgodnie z przyjętą ideą  wychowankowie posprzątali z zalegających śmieci rejon jeziora oraz  lasu, poznając przy okazji piękną okolicę i podziwiając różnorodną roślinność tych terenów.

Wyjazd zakończył się miłym akcentem tj. wspólnym ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek.