WYCIECZKA DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE Wystawa: „Komiks w PRL. PRL w komiksie”

W ramach wakacyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych skierowanych na rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz nastawionych na stymulowanie twórczego działania i rozwijanie potrzeb poznawczych naszych podopiecznych wychowawca internatu zorganizował wycieczkę do głogowskiego muzeum na wystawę komiksów popularnych w latach 70 tych i 80 tych, którą przygotował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Podczas imprezy wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z innym, niż w obecnych czasach, rodzajem młodzieżowej rozrywki. Zapoznali się z wydawnictwem komiksowym z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Tytuły przypomniane na wystawie były kiedyś bardzo popularne wśród młodzieży i co ważne były produktem polskim. Wystawa była dla wychowanków dowodem na to, że świetne komiksy tworzyli nie tylko autorzy Marvela czy też DC Comics, ale również rodzimi polscy artyści. Chłopcy z zaciekawieniem oglądali prezentowane komiksy i doszukiwali się różnic pomiędzy treścią i grafiką kiedyś a dziś. Podczas wycieczki dodatkowo mieli także możliwość obejrzenia stałych wystaw w muzeum dotyczących historii miasta, z której z ochotą skorzystali.

 

Wyjście poza teren Placówki było jak zawsze sprawdzianem zachowania w „warunkach wolnościowych” oraz odnalezienia się w nowych nieznanych dla wychowanków sytuacjach. Wszyscy uczestnicy wycieczki zachowywali się bez zastrzeżeń i zadowoleni wrócili do placówki. Był to bardzo dobrze spędzony czas wolny.