WYCIECZKA DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ZAMKU KSIĄŻĄT GŁOGOWSKICH

Wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w innych miejscach, niż sale lekcyjne w szkole. Uatrakcyjnieniem oraz  żywym kontaktem ze środowiskiem  jest coroczne wyjście do muzeum i realizowanie programu z języka polskiego  rozszerzonego o wiadomości historyczne związane z miastem i regionem, w którym czasowo przebywają.

Na treść zajęć w muzeum złożyły się  zagadnienia dotyczące:

– osadnictwa na terenach Dolnego Śląska,

-deportacja obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy,

– pamiątek z przeszłości – wykopalisk przedmiotów codziennego użytku,

– zabytków architektury Głogowa,

– znalezisk numizmatycznych,

-historia obrony Głogowa z roku 1109.

Celem zajęć było:

–  przeniesienie się w czasie do okresu  z wydarzeń prehistorycznych  poprzez oglądanie  przedmiotów codziennego użytku, pochodzących z wykopalisk na okolicznych   terenach,

-odświeżenie informacji o wydarzeniach z roku 1109 o obronie grodu,

-zainteresowanie historią, nierozerwalnie współuczestniczącą z przekazami literackimi,

-konfrontacja literatury z historią, umiejętna jej analiza, poprawne łączenie faktów,

-odróżnianie fikcji literackiej od prawdy historycznej,

-kształcenie umiejętności kultury języka oraz zachowania się w miejscu publicznym,

-poprawne zachowanie się w miejscach publicznych.