WYCIECZKA DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ZAMKU KSIĄŻĄT GŁOGOWSKICH

Wychowankowie chętnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych w innych miejscach, niż sale lekcyjne w szkole. Uatrakcyjnieniem oraz  żywym kontaktem ze środowiskiem  jest wyjście do muzeum i realizowanie programu z języka polskiego  rozszerzonego o wiadomości historyczne związane z miastem i regionem, w którym czasowo przebywają.