WYCIECZKA DO MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY W RAMACH OBCHODÓW 100 lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach uczczenia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wychowawcy internatu zorganizowali kolejną już wycieczkę edukacyjno-historyczną. Tym razem nasi wychowankowie pod opieką dwóch wychowawców wzięli udział w wycieczce do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, które znajduje się na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Celem wyjazdu było zapoznanie wychowanków
z tragiczną kartą II wojny światowej, a w szczególności z martyrologią narodu polskiego oraz zaangażowanie ich we wspólne świętowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Konzentrationslager Gross- Rosen należał do obozów o najcięższym reżimie. Powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam
2 sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych, powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych. Przeszło przez niego około 125 000 więźniów, a liczbę ofiar szacuje się na około 40 tysięcy.

Działalność Muzeum Gross-Rosen ma na celu zachowanie materialnych pozostałości po byłym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, udokumentowanie cierpienia i śmierci tysięcy ludzi na tym właśnie skrawku ziemi oraz przekazanie tej wiedzy współczesnemu pokoleniu. Właśnie popularyzacja tematyki związanej z historią obozu wśród młodzieży szkolnej jest ważnym elementem działalności Muzeum. Można w nim obejrzeć ocalony od zapomnienia mały fragment najwstydliwszej części historii współczesnego świata.

Na terenie Muzeum czekały na nas ciekawe ekspozycje, projekcje  filmowe i wykwalifikowana kadra przewodników. Na terenie Muzeum udało się nam obejrzeć m.in. odrestaurowaną bramę główną dawnego obozu wraz z dwiema przyległymi wartowniami oraz części piwniczne byłej łaźni i kuchni więźniarskiej. Zobaczyliśmy także wiernie zrekonstruowany barak więźniarski i wieżę strażniczą. Podczas zwiedzania muzeum chłopcy oglądali film dokumentalny o historii powstania i działalności obozu oraz wspomnienia byłych więźniów. Przewodnik przedstawił wychowankom ciekawą historię zmagań sportowców polskich, którzy zostali umieszczeni w obozie.

Już po przyjeździe na miejsce sami wychowankowie zauważyli specyficzną atmosferę, jaka panowała wokół. Podczas zwiedzania chłopcy zachowywali się odpowiednio
i po zakończeniu dzielili się swoimi spostrzeżeniami, które mogły świadczyć o ich głębokim poruszeniu. Wycieczka zrobiła na nich bardzo duże wrażenie.