WYCIECZKA DO PRZEMKOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

W ostatnich dniach maja br. wychowankowie naszej Placówki wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do PRZEMKOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Wyjazd zorganizowany był przez wychowawcę internatu w ramach działającego programu „ Ożywić Pola 2018”.

Celem wycieczki było rozwijanie u wychowanków zainteresowań przyrodniczych i wdrażanie ich do prawidłowych postaw proekologicznych.

Podczas wyjazdu chłopcy mieli okazję zobaczyć najstarszy żyjący dąb szypułkowy w Polsce „CHROBRY” oraz słynne przemkowskie wrzosowiska. Uczyli się rozpoznawać różne gatunki drzew i krzewów. Podczas całego pobytu w lesie uczestnicy wycieczki byli wdrażani do odpowiedniego zachowania się oraz należytych postaw proekologicznych. Dzięki współpracy z Wojskowym Kołem Łowieckim „WILK” w Głogowie, wychowankowie mieli także okazję zwiedzić stanicę myśliwską w miejscowości Biernatów, gdzie zjedli smaczny posiłek przygotowany przez łowczego koła. Podczas wspólnego biesiadowania nasi podopieczni mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat łowiectwa i jego roli w ochronie środowiska.

Zachowanie wychowanków w czasie całego wyjazdu było wzorowe. Wszyscy bawili się znakomicie, a tuż po powrocie do Zakładu od razu zadeklarowali chęć uczestnictwa w tego typu wycieczkach w przyszłości.