WYCIECZKA DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁOGOWIE

Wycieczka odbyła się w  ramach  programu ,, Spacerem po instytucjach użyteczności publicznej”. Program sprawdza się w roli  przystosowania wychowanków do funkcjonowania poza zakładem.

Celem wyjścia do urzędu było poznanie  funkcji Urzędu Miejskiego w Głogowie z pozycji   spraw, jakie młody człowiek, opuszczający zakład poprawczy  nieraz po kilku latach,  może w nim załatwić, aby przystosować się do funkcjonowania w społeczeństwie.

Odwiedzaliśmy wydziały urzędu, po których oprowadzali nas: Pan Dominik Jeton z Wydz. Promocji, kierownik DCIT oraz Pani Alina Patoła z Wydz. Organizacyjnego. Bardzo dziękujemy za ciekawe pokazanie wychowankom działalności  Urzędu   Miejskiego w Głogowie.

Odwiedziliśmy m.in.:

Wydział Spraw Obywatelskich,

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

Biuro Obsługi Mieszkańców,

Dział Podatków,

Biuro Rzecznika Prezydenta,

Salę Rajców .

Zatrzymaliśmy się przy tablicy Honorowych Mieszkańców Głogowa, na której znajdował się znany uczniom Jerzy Górski. Byliśmy również w Sukiennicach.

Wszędzie wysłuchaliśmy rzeczowych informacji na temat działalności biur, byliśmy informowani o wielości spraw, jakie możemy załatwić. Zainteresowanie wzbudziło miejsce, do którego można się zwrócić w celu założenia profilu zaufanego.

Wychowankowie pobrali druki do wyrobienia dowodów osobistych.