WYCIECZKA ROWEROWA

Systematyczne prowadzenie zajęć o charakterze sportowym, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby zajęć na świeżym powietrzu, jest bardzo ważnym aspektem pracy internatu naszej Placówki. W ramach zajęć tematycznych i rekreacyjnych organizowane są cykliczne imprezy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków. Stałym elementem stały się wycieczki rowerowe organizowane przez wychowawcę internatu. Ostatnia wycieczka odbyła się 28 maja br. Chłopcy wraz z opiekunem pokonali ponad 31 km, a trasa tym razem przedstawiała się następująco:

  • Zakład
  • Szczyglice
  • Kurów Mały
  • Jerzmanowa
  • Jakubów
  • Łagoszów Mały
  • Modła
  • powrót do Zakładu.

Celem wycieczki było zapoznanie wychowanków ze środowiskiem przyrodniczym i geograficznym okolic Głogowa. Rekreacja na świeżym powietrzu sprzyja podniesieniu sprawności fizycznej naszych podopiecznych, a wychowawca tak przygotował trasę, aby była urozmaicona i obfitowała w szereg trudnych odcinków (strome podjazdy) wymagających od wychowanków sporego zaangażowania i wysiłku. Wycieczka wyznaczona była w taki sposób, aby chłopcy oprócz wysiłku fizycznego mieli także okazję zobaczyć ciekawe miejsca. Przejechaliśmy zatem spory teren Wzgórz Dalkowskich i tereny toru motocrossowego w Głogowie. Zwiedziliśmy także sanktuarium w Jakubowie oraz rezerwat „Buczyna Jakubowska”. Przy okazji wycieczki rowerowej wychowankowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Zachowanie wychowanków w czasie wycieczki było wzorowe. Wszyscy w prawidłowy sposób poruszali się po drodze, bawili się znakomicie i bezpiecznie wrócili do Zakładu.