WYCIECZKA/WYJAZD DO KOTLI w ramach akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA/2018”

18 września br. nasi wychowankowie pod opieką wychowawcy internatu wzięli udział w wyjeździe do miejscowości Kotla, który zorganizowany został w ramach tegorocznych działań Jubileuszowej 25. Akcji Sprzątanie Świata – Polska, do której przyłączył się internat naszej Placówki.
Celem wyjazdu było przypomnienie wychowankom, że każdy z nas powinien dbać o środowisko, bo przecież środowisko to nasz wspólny dom oraz wdrożenie naszych podopiecznych do prawidłowej selektywnej segregacji odpadów. Jeszcze przed wyjazdem wychowawca przeprowadził z grupą zajęcia tematyczne na temat istoty segregacji odpadów i troski o przyrodę z podaniem zasad segregacji i przypomnieniem kolorów poszczególnych kontenerów na odpady. Tak merytorycznie przygotowani ruszyliśmy na naszą akcję sprzątania świata.
W związku z tym, że Akcja Sprzątanie Świata Polska 2018 stawia na wsparcie segregacji w gminach, nawiązaliśmy współpracę z gminą Kotla i podczas wyjazdu sprzątaliśmy tereny publiczne należące właśnie do tej gminy. Uporządkowaliśmy teren gminnego boiska oraz jego okolic.
Cel jaki postawiliśmy sobie przed wyjazdem został osiągnięty – Posprzątaliśmy wyznaczone nam tereny zielone pamiętając przy tym o odpowiedniej segregacji odpadów z podziałem na przeznaczone do tego kontenery/pojemniki. Po dobrze wykonanej pracy wychowankowie zrobili sobie zdjęcie na tle klubu piłkarskiego Zryw Kotla i zadowoleni z dobrze spędzonego dnia wrócili z wychowawcą do Zakładu. Wszyscy zgodnie deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.