WYJAZD DO PARAFII W JAKUBOWIE

W dniu 29.09.2017r. wychowankowie naszego zakładu pod opieką wychowawcy internatu wzięli udział w wyjeździe do parafii rzymsko-katolickiej w Jakubowie.

Na miejscu wychowankowie wykonywali prace porządkowo-gospodarcze na terenach zielonych parafii ucząc się przy tym budować odpowiedzialność za należyte wykonywanie powierzonych zadań oraz dbać o zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy.

Przy okazji tego wyjazdu wychowankowie zostali zapoznani przez księdza proboszcza z genezą szlaku św. Jakuba oraz z architekturą kościoła.

Pomimo tego, że niektóre prace wymagały dużego nakładu sił, chłopcy nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w tym wyjeździe, wykazywali pełne zaangażowanie w trakcie wykonywanych prac i jeszcze na miejscu deklarowali chęć udziału w tego typu akcjach w przyszłości.

Pobyt poza placówką był równocześnie sprawdzianem dobrego zachowania i umiejętności odnalezienia się w różnych nowych sytuacjach. Wychowankowie zdali go na piątkę z plusem.

Całość wyjazdu przebiegła w spokojnej i przyjaznej atmosferze.