WYJAZDY/WYCIECZKI DO BIAŁOŁĘKI W RAMACH AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018 (selektywna segregacja odpadów na terenie gminy Pęcław)

W dniu 20 września br. nasi wychowankowie pod opieką wychowawcy internatu mieli okazję wziąć udział w wycieczce do położonej nieopodal Głogowa miejscowości Białołęka. Wyjazd zorganizowany został w ramach tegorocznych działań Jubileuszowej 25. Akcji Sprzątanie Świata – Polska, do której przyłączył się także internat naszej Placówki.

Celem wyjazdu było wzmocnienie u wychowanków poczucia troski o otoczenie/przyrodę oraz wskazanie im aktywnych i pożytecznych form spędzenia czasu wolnego. Ksiądz naszego Zakładu, który rezyduje w Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Białołęce, nawiązał kontakt z sołtysem Białołęki oraz z wójtem gminy Pęcław, do której należy wieś Białołęka. Dzięki temu przyłączyliśmy się do działań właśnie na terenach gminy Pęcław. Razem z wychowankami, którzy wzięli udział w wyjeździe, wykonaliśmy szereg prac porządkujących teren tamtejszego cmentarza i przylegających gminnych terenów zielonych. Sprzątnęliśmy pozostałości po ściętym ostatnio żywopłocie na terenie cmentarza, pomalowaliśmy ogrodzenie cmentarza, zebraliśmy śmieci zalegające na gminnych terenach zielonych wykorzystując przy okazji zdobytą ostatnio wiedzę o segregacji odpadów. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem podeszli do wykonywanych prac. Wszyscy starali się wykonać wszystko jak najlepiej, tak aby od razu widoczne były efekty naszej wspólnej pracy.

Postawa chłopców została doceniona. W trakcie pracy odwiedził nas wójt gminy Pęcław, który pochwalił postawę naszych podopiecznych i wyraził swoje zadowolenie z otrzymanej od nas pomocy przy porządkowaniu terenów gminy. Pan Wójt zaproponował nam dalszą współpracę przy porządkowaniu terenów miejscowości należących do gminy Pęcław, a my oczywiście przystaliśmy na dalsze wspólne działania. Już w kolejnym tygodniu, dokładnie 27 września br., w ramach Akcji Sprzątanie Świata Polska – 2018 wychowankowie z wychowawcą internatu wyjechali ponownie do Białołęki, tak aby podjąć kolejne działania na rzecz czystości środowiska naturalnego. Nasze prace kontynuowaliśmy również podczas trzeciego wyjazdu w dniu 3 października br.

Wszystkie trzy wyjazdy/wycieczki trwały długo, bo prace porządkowe zawsze zajmowały nam kilka godzin, ale wszyscy wychowankowie wracali do Zakładu uśmiechnięci i zadowoleni z dobrze wykonanej pracy. Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach pracy internatu będą procentowały w przyszłości i nasi podopieczni zostali wdrożeni do działań proekologicznych i do dbania o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym domem.