WYSTAWA W INTERNACIE ZPISDN W GŁOGOWIE „TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA”

W ramach przedsięwzięć organizowanych w internacie naszej Placówki z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, wykorzystując materiały opracowane przez Biuro Programu NIEPODLEGŁA, przygotowaliśmy dla wychowanków wystawę  pt. „TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA”.

Wystawa poświęcona była procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej.  Projekt miał na celu uczczenie setnej rocznicy niepodległości Polski oraz kształtowanie u wychowanków patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wprowadzając naszych podopiecznych w świat wartości, w tym ofiarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, mamy nadzieję, że wskażemy im wzorce postępowań i umożliwimy budowanie właściwych relacji społecznych.

Na wystawie zaprezentowaliśmy plansze tematyczne dotyczące święta niepodległości oraz  wysiłku Polaków, który doprowadził do odzyskania niepodległości, jak również te prezentujące osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Były to m.in. plansze o poniższych tytułach:

  • Walka o polską tożsamość do 1918 roku;
  • Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918;
  • Administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości;
  • Polska mozaika;
  • Wyzwania systemu edukacji;
  • Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku;
  • Piękne rzeczy;
  • Zdrowie i opieka medyczna;
  • Architektura;
  • W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój.

 

W internacie zrobiło się biało-czerwono. Było to już kolejne przedsięwzięcie w ramach pracy internatu poprzez które staraliśmy się włączyć wychowanków we wspólne świętowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Staramy się utrwalać u nich poczucie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją oraz wartościami, a także budować u nich dumę z ojczyzny.