ZAJĘCIA INFORMATYCZNE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Zajęcia w   Miejskiej   Bibliotece Publicznej przy ul. Budowlanych w Głogowie  miały na celu  zapoznanie  wychowanków   z procedurami wypożyczania książek i czasopism  poprzez korzystanie ze strony Internetu www.dzb.pl  oraz ukazanie możliwości, jakie oferuje  biblioteka dzisiaj. Uczniowie  zostali zaproszeni  do    uczestnictwa w  wydarzeniach kulturalnych, imprezach, spotkaniach, kursach organizowanych w bibliotekach w mieście.

Zmieniają się bowiem czasy, postęp we wszystkich dziedzinach życia jest ogromny. Aby wypożyczyć książkę, nie trzeba  teraz nawet wychodzić z domu. Wystarczy  dostęp do Internetu.

Wychowankowie interesowali się różnymi możliwościami, jakie dopuszcza system  dla wygody czytelników. Dowiedzieli się jak założyć kartę czytelnika i jak z niej korzystać, jak odszukać potrzebną  książkę w zasobach bibliotek Dolnego Śląska oraz na półkach odwiedzanej biblioteki.

Zajęcia  odbywały się w specjalnie wyznaczonych godzinach, poza normalnym funkcjonowaniem biblioteki. Wychowankowie z ciekawością obserwowali osoby stojące pod drzwiami i czekające na otwarcie biblioteki.

Nasi podopieczni prawie wcale nie  odwiedzają wypożyczalni i czytelni w miejscu swojego zamieszkania. Z grupy, która była na zajęciach, nikt nie był nigdy w bibliotece miejskiej. Organizowanie więc wycieczek i prowadzenie wychowanków  do  tych  miejsc przyczynia się do zmiany ich wyobrażeń  o funkcjach współczesnej biblioteki. Regularne wizyty  działają pozytywnie również na zachowanie się wychowanków w miejscach publicznych, obycie w sposobach nawiązywania kulturalnej konwersacji z przypadkowo spotkanymi ludźmi.

Wizyta w bibliotece  miała również za zadanie zachęcić  uczniów  do postawienia pierwszych kroków w miejscu, które dotychczas omijali jako nieprzydatne w życiu, bądź nawet wstydliwe z powodu nieumiejętności znalezienia się na jego terenie.