ZAJĘCIA PLASTYCZNE POŁĄCZONE Z KONKURSEM „NAJŁADNIEJSZA DYNIA”

W ostatnim tygodniu października br. wychowawca internatu zorganizował dla naszych podopiecznych bardzo ciekawe zajęcia plastyczne. Przeprowadzone zajęcia grupowe miały na celu zachęcenie wychowanków do twórczego i pomysłowego działania oraz pokazanie konstruktywnych form spędzenia czasu wolnego. Zajęcia zakończone zostały konkursem na najładniejszą dynię.

Wychowankowie zostali zaopatrzeni w niezbędny sprzęt do wykonywania pracy oraz każdy z uczestników dostał swoją dynię do wykonania. Podczas pracy chłopcy wykazali bardzo duże zaangażowanie oraz zaskakująco wysoki poziom kreatywności.

Zajęcia stymulowały do twórczego działania i miały na celu rozwijanie uzdolnień wychowanków. Wychowawca wykorzystał je do kształtowania u chłopców umiejętności skupienia i wyciszenia się. Skupienie na samym procesie twórczym, nie zaś na produkcie finalnym w postaci gotowej pracy plastycznej, zagwarantowało wychowankom twórczą swobodę i możliwość kreatywnego działania.

Nasi podopieczni byli bardzo zadowoleni z takiej formy spędzenia popołudnia. Ciekawa i nowa forma zajęć bardzo przypadła im do gustu. Rywalizacja w ramach wewnątrz-grupowego konkursu dodatkowo podniosła atrakcyjność całego przedsięwzięcia.

Prace wykonane przez wychowanków zostały poddane ocenie przez losowo wybranych wychowanków z innych grup oraz ich wychowawców. Zebrana największa liczba głosów na konkretną pracę dała ostateczną klasyfikację konkursu.
Zwycięzcą tych plastycznych zmagań został Dawid N. Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcy serdecznie gratulujemy!