ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE „Emocje, sposoby wyrażania i rozpoznawanie ich u innych”

W dniu 18 listopada uczestniczyliśmy w  zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych- Filia przy ul. Perseusza 7. Jest to nasz wspólny projekt realizowany już trzeci rok. Tematem spotkania były „Emocje, sposoby wyrażania i rozpoznawanie ich u innych”. Zebraliśmy się w sali gimnastycznej. Czekali tam na nas uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej  do Pracy wraz z opiekunami. Tworzenie kręgu sprzyjało klimatowi zaufania, bezpieczeństwa, zachęty do współpracy oraz integracji grupy. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in. scenek dramowych angażujących jednocześnie ruch i gest, mowę i uczucia uczestników. Kończąc zajęcia wyszliśmy z refleksją, że uczucia i emocje okazujemy podobnie. Niezależnie od tego czy jesteśmy zdrowi i sprawni, czy też mamy różne ograniczenia np. w komunikowaniu się.

Od początku roku szkolnego udział w zajęciach wzięło ośmiu wychowanków.