Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko pracy – nauczyciel zawodu o kierunku ślusarz-tokarz w warsztatach szkolnych

Wymagane wykształcenie:

– średnie techniczne z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) zawierający dokładne dane adresowe wraz z numerem telefonu,

– list motywacyjny,

– dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie,

– dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu,

– zaświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać listownie na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

 

Z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko nauczyciela zawodu” do dnia 15.06.2018r.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.