Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy LEKARZ INTERNISTA 0,35 etatu

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie – studia medyczne, specjalizacja, prawo do wykonywania zawodu

2. Zakres obowiązków na stanowisku

LEKARZ INTERNISTA:

przeprowadzanie wstępnego badania lekarskiego i opracowywanie opinii dotyczącej stanu zdrowia wychowanków. Ustalenie przeciwwskazań do wykonywania określonych rodzajów prac, nauki zawodu, zajęć sportowych.

Przeprowadzanie badania stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich.

Współpraca z zespołem diagnostyczno-korekcyjnym.

3. Wymagane dokumenty:

  •  życiorys (c.v.)
  •  list motywacyjny
  •  dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje
  •  dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

4. Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać na jego adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko LEKARZ INTERNISTA”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.