Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy STRAŻNIK 1,00 etatu

 

  1. Wymagania niezbędne:

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

  1. Zakres obowiązków na stanowisku

STRAŻNIK:

Sprawdza stan zabezpieczenia budynków i terenu. Nadzoruje wychowanków podczas zajęć na Sali gimnastycznej i na powietrzu. Pełni nadzór nad wychowankami pracującymi na terenach zielonych. W razie potrzeby konwojuje wychowanka. Odpowiada za spokój i bezpieczeństwo wychowanków.

 

  1. Wymagane dokumenty:
  2. a) życiorys (c.v.)
  3. b) list motywacyjny
  4. c) dokumenty poświadczające wykształcenie
  5. d) dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
  6. e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     w celach rekrutacji
  7. Termin rozpoczęcia pracy:

do uzgodnienia

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego lub przesłać na jego adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko STRAŻNIK

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.