„Życie w kropli wody” – Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach 09-10 października 2019 roku w głogowskich placówkach oświatowych oraz instytucjach odbywało się szereg zajęć i spotkań naukowych kolejnej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w Głogowie obchodzony jest od 2012 roku. Pierwszy w roku 1998 obejmował  cztery miasta: Wrocław, Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych i trwał 1 dzień. Celem Festiwalu jest promowanie nauki w społeczeństwie.

Wychowankowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w proponowanych spotkaniach. 09 października w SP nr 8 w wykładzie doktorantki wydziału chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pt ”Przyroda- najlepszy chemik świata” oraz 10 października  w zajęciach „Życie w kropli wody”  na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Serbach.

Uczniowie poznali znaczenie i zastosowanie nauki, badań naukowych w życiu codziennym a także doświadczyli obecności osób pracujących naukowo lub w oparciu o zdobycze i osiągnięcia współczesnej nauki i techniki. Podczas zajęć ‘Życie w kropli wody” mogli też przeprowadzić samodzielnie doświadczenia i pomiary parametrów wody.

 

Wyjścia cieszyły się dużym zainteresowaniem, najczęściej korzystali z nich uczniowie klasy Ib szkoły branżowej.