II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” – Patryk M. za pracę ,,Niby nic, a jednak coś”.

Uczeń przygotowywał się do konkursu przez dwa miesiące. Opłaciło się. Drugie miejsce w kraju to zaszczytne wyróżnienie i wielka radość, gdyż zainteresowania literackie nie są częstymi przypadkami w zakładzie. Niewielu na przestrzeni lat może się pochwalić takimi osiągnięciami.

Oto nagrodzona praca ucznia: