Próbna ewakuacja Warsztatów Szkolnych

Pracownicy i uczniowie Warsztatów Szkolnych wzięli udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Na pracowni spawalnictwa pojawił się dym i natychmiast włączył alarm. Na miejscu szybko zjawili się strażacy. O bezpieczeństwo w czasie ewakuacji zadbali specjalnie przygotowani do tego pracownicy budynku. Ćwiczenia odbyły się w środę, 2 października br. Próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją pracowników i wychowanków został przeprowadzony podczas normalnego funkcjonowania obiektu. Cała akcja przebiegła sprawnie, bez zakłóceń i zgodnie z oczekiwaniami. Osoby obecne na zajęciach bezpiecznie opuściły budynek i zgodnie z przewidzianym planem ewakuacji, udały się na miejsce zbiórki. Na miejscu okazało się, że brakuje dwóch osób. Strażacy w bezpieczny sposób wyprowadzili poszkodowanych i udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz zapoznanie pracowników i wychowanków z zastosowaniem procedur, dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru, lub innej katastrofy budowlanej będącej przyczyną zagrożenia dla życia i zdrowia.