dział: Warsztaty

MOJE PIERWSZE „PRAWO JAZDY”

W dniu 9.06.2017r. grupa  ośmiu uczniów klas podstawowych stanęła do egzaminu umożliwiającego  samodzielne poruszanie się rowerem po drogach publicznych. W świetle przepisów o Ruchu Drogowym Kartę Rowerową powinien posiadać każdy kto ukończył 10 lat,...

Warsztaty

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność w zakresie organizowania zajęć szkoleniowych, dydaktycznych oraz wychowawczych w myśl zasady ?Wychowania przez pracę?. Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez...