Wychowankowie zbudowali stalową rzeźbę

W ramach zajęć praktycznych realizowanych na Warsztatach Szkolnych, wychowankowie Szkoły Branżowej przez wiele miesięcy uczestniczyli w projekcie architektonicznym, którego celem było zbudowanie stalowej rdzewiejącej rzeźby.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Dyrektor Zakładu, a realizacja składająca się z trzech etapów odbywała się pod opieką Dyrektora Szkoły, Kierownika Warsztatów i nauczycieli zawodu. W etapie pierwszym, dzięki wieloletniej współpracy naszej placówki z firmą E-Towers Famaba S.A. udało się pozyskać nieodpłatnie stal do budowy rzeźby. W etapie drugim wychowankowie na pracowniach Warsztatów Szkolnych wykonywali poszczególne elementy rzeźby, które potem zespawano w jedną całość. W etapie trzecim wylano betonowy fundament i wykonano montaż rzeźby.
Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało w celu kształtowania w wychowankach umiejętności zawodowych, a ponadto projekt ten cieszył dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wszystkich uczestników w prace trwające przez wiele miesięcy.