Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas realizacji: zajęć dydaktycznych, konkursów, wycieczek, turniejów sportowych i innych uroczystości bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.