Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Twórczy wolontariat

Program ?Twórczy wolontariat?- wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji. Cele Programu: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, nabywanie nowych umiejętności poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych, prowadzenie zajęć artystycznych przez wychowanków, kształtowanie pozytywnych postaw...

Udział w maratonie pisania listów Amnesty International w Głogowie

Amnesty International ? międzynarodowa organizacjapozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie ? od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.